“...Некаде во подрачјето на европските Дарданци, кои живееат зад границите на Епидамнијците, во непосредна близина на кастелот наречен Бадеријана (денешното село Бадер), беше село по име Таврисиј (денешен Таор). Тука е роден царот Јустинијан, основачот на светското царство. Опколувајќи го набрзина ова село со ѕид во форма на четириаголник и подигајќи на секој агол по една кула, создаде четирикулен кастел па така и го нарече (Тетрапиргијан). Крај него изгради убав град и го нарече Јустинијана Прима, оддолжувајќи се на тој начин на својата родителка...”
Најново...

 

МУЗЕЈ НА ГРАД СКОПЈЕ
Истражувачки Проекти предвидени за 2009 година

 

Сите права се задржани. Забранета е употреба на материјалот од оваа интернет страница без дозвола од авторите.
© 2008 Дизајн и одржување КОМУНИКА
za tauresium istrazuvanja galerija strucna ekipa kontakt mgs